logo

5M

                                    [masp]5M 72121B[/masp]

[giaban]1,315,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian 2S19 152mm self-propelled howitzer No. 126
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72121B
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]5M 72120A[/masp]

[giaban]1,239,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Israel T-55 MBT
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72120A
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]5M 72116A[/masp]

[giaban]1,239,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Iraq T-55 medium tank
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72116A
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]5M 72115A[/masp]

[giaban]1,239,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: T-55 Prague No. 415
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72115A
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]5M 72119A[/masp]

[giaban]1,239,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian T-55AMV medium tank
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72119A
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                     [masp]5M 72118B[/masp]

[giaban]1,239,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: VK100.01 (P) Mammut
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72118B
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]5M 72086B[/masp]

[giaban]1,315,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Soviet 268 Project
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72086B
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]5M 72065A[/masp]

[giaban]1,315,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Soviet T-100 heavy tank (Early)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72065A
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                                    [masp]5M 72081C[/masp]

[giaban]1,560,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: German VK7201 (K) Octopus camouflage
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72081C
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                                   [masp]5M 72114A[/masp]

[giaban]1,315,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Soviet T-55C MBT No. 3369
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72114A
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                    [masp]5M 72108A[/masp]

[giaban]1,315,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: British A39 Tortoise heavy assault tank
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: 5M
Mã sản phẩm: 72108A
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay tháp pháo, đóng mở cửa sập, có thể nâng hạ nòng súng và giá đỡ nòng súng có thể gập lại và dựng lên.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục