logo

ibg-models

                               [masp]IBG Models 70007[/masp]

[giaban]585,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: ORP Garland 1944 G-class destroyer
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: IBG Models
Mã sản phẩm: 70007
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Orp orp garland g-class g

[/chitiet] 

                               [masp]IBG Models 70005[/masp]

[giaban]456,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Middleton 1943 Hunt II class destroyer escort
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: IBG Models
Mã sản phẩm: 70005
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: HMS hms Hms middleton hunt ii

[/chitiet] 


                               [masp]IBG Models 70010[/masp]

[giaban]585,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Harvester 1943 British H-class destroyer 
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: IBG Models
Mã sản phẩm: 70010
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: HMS hms Hms harvester h-class h class H 

[/chitiet] 


                               [masp]IBG Models 70003[/masp]

[giaban]456,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: ORP Krakowiak 1944 Hunt II class destroyer escort
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: IBG Models
Mã sản phẩm: 70003
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Orp orp krakowiak hunt ii

[/chitiet]                                [masp]IBG Models 70012[/masp]

[giaban]585,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Ithuriel 1942 British I-class destroyer
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: IBG Models
Mã sản phẩm: 70012
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: HMS hms Hms ithuriel i-class i class

[/chitiet] 
                               [masp]IBG Models 70004[/masp]

[giaban]456,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Badsworth 1941 Hunt II class destroyer escort 
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: IBG Models
Mã sản phẩm: 70004
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: HMS hms Hms badsworth hunt ii 

[/chitiet]                                [masp]IBG Models 70002[/masp]

[giaban]456,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: ORP Kujawiak 1942 Hunt II class destroyer escort
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: IBG Models
Mã sản phẩm: 70002
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Orp orp kujawiak hunt ii 

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục