logo

russia-ukraine-war-diecast

                        [masp]88 Modle 01[/masp]

[giaban]1,850,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian Special Operations Mariupol Azov Steel Plant Battle Scene Model
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: 88 Modle
Mã sản phẩm: 88modle01
Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm lính và xe tăng.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                [masp]Zeus Model ZM62D[/masp]

[giaban]1,565,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Typhoon-VDV Russia - Ukraine war
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM62D
Giới thiệu: Không có thông tin.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                         [masp]Dragon 63519[/masp]

[giaban]1,026,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M2A2 ODS Ukrainian
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Dragon Armor 
Mã sản phẩm: 63519
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                        [masp]Dragon 63508[/masp]

[giaban]1,026,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M2A2 ODS Ukrainian
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Dragon Armor 
Mã sản phẩm: 63508
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                        [masp]Dragon 63507[/masp]

[giaban]1,026,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M2A2 ODS Ukrainian
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Dragon Armor 
Mã sản phẩm: 63507
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                 [masp]Panzerkampf 12226PC[/masp]

[giaban]860,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Leopard 2A4 Ukraine war
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Panzerkampf
Mã sản phẩm: 12226PC
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]   

Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục