logo

vespid-models

                                      [masp]Vespid Models VS720025[/masp]

[giaban]445,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  T-90 Russian MBT
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720025
Giới thiệu: Đang cập nhật
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: T-90 Russian MBT

[/chitiet]                                      [masp]Vespid Models VS720030[/masp]

[giaban]NEW[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  T-34/85 Mod.1944 Plant 183
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720030
Giới thiệu: Đang cập nhật
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: T-34/85 Mod.1944 Plant 183

[/chitiet]                                       [masp]Vespid Models VS720018[/masp]

[giaban]485,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Tiger I (early production)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720018
Giới thiệu: Đang cập nhật
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Tiger I (early production)

[/chitiet]
 

                                     [masp]Vespid Models VS720021[/masp]

[giaban]370,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Jagdpanzer 38(t) Hetzer (late production)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720021
Giới thiệu: Đang cập nhật
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Jagdpanzer 38(t) Hetzer (late production)

[/chitiet] 

                                     [masp]Vespid Models VS720022[/masp]

[giaban]370,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Jagdpanzer 38(t) Hetzer (early production)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720022
Giới thiệu: Đang cập nhật
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Jagdpanzer 38(t) Hetzer (early production)

[/chitiet] 
                                     [masp]Vespid Models VS720017S[/masp]

[giaban]445,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Centurion MK.5/1-4.RTR
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720017S
Giới thiệu: Bonus miếng đệm in 3D bọc nòng pháo
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Centurion MK.5/1-4.RTR

[/chitiet] 


                                     [masp]Vespid Models VS720017[/masp]

[giaban]445,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Centurion MK.5/1-4.RTR
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720017
Giới thiệu: Đang cập nhật
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Centurion MK.5/1-4.RTR

[/chitiet] 


                                      [masp]Vespid Models VS720014[/masp]

[giaban]445,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Leopard 2A7
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720014
Giới thiệu: Đang cập nhật
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Leopard 2A7 

[/chitiet] 


                                      [masp]Vespid Models VS720013[/masp]

[giaban]445,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Flakpanzer 341 3.7cm Flakzwilling auf Panther G Fahrgestell
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720013
Giới thiệu: Ngoài bộ kit có có thêm 2 nòng kim loại, 1 set PE, 1 decal.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                      [masp]Vespid Models VS720016[/masp]

[giaban]445,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Leopard 2A7V
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Vespid Models
Mã sản phẩm: VS720016
Giới thiệu: Ngoài bộ kit còn có thêm nòng kim loại, 2 dây cáp, 2 set PE, 1 decal.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Leopard 2A7V

[/chitiet] 
Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục