logo

takom

                             [masp]Takom 5021[/masp]

[giaban]935,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M1070 & M1000
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5021
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                        [masp]Takom 5018[/masp]

[giaban]1,070,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Silbervogel Suborbital Bomber & Atomic Payload Suite
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5018
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                        [masp]Takom 5017[/masp]

[giaban]730,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Silbervogel Suborbital Bomber
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5017
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                        [masp]Takom 5010[/masp]

[giaban]1,159,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Type 94 46cm Gun Main Turret No.1(IJN Yamato)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5010
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                       [masp]Takom 5012[/masp]

[giaban]970,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Bismark Gun Turret(Bruno)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5012
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                       [masp]Takom 3002[/masp]

[giaban]869,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Lun-class Ekranoplan
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: 51 cm(dài)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 3002
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                       [masp]Takom 5011[/masp]

[giaban]1,159,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: SLT56 + Leopard 2A7
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5011
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                       [masp]Takom 5013[/masp]

[giaban]1,110,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: MAZ-537G + T-54B
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5013
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                        [masp]Takom 5003[/masp]

[giaban]675,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian Army Tractors Set(KZKT-537L + MAZ-537)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5003
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                        [masp]Takom 5008[/masp]

[giaban]645,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: FV 432MK.2/1 + ChieftainMK.5(1+1)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5008
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                       [masp]Takom 5007[/masp]

[giaban]645,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Krupp Raumer+Vs.Kfz.617(1+1)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Takom
Mã sản phẩm: 5007
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục