logo

modelcollect-diecast

                          [masp]Modelcollect AS72151[/masp]

[giaban]895,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: BMP-3 IFV
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 10,5 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: AS72151
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Modelcollect AS72142[/masp]

[giaban]1,750,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: SCUD B - Tên lửa đạn đạo chiến thuật(1)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 20 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: AS72142
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                         [masp]Modelcollect AS72145[/masp]

[giaban]1,750,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: MAZ7410 + Chmzap-9990
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 25 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: AS72145
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                         [masp]Modelcollect AS72109[/masp]

[giaban]895,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: German E-75 Cheetah 128/L55 Gun
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 15 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: AS72109
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                         [masp]Modelcollect AS72118 AS72143[/masp]

[giaban]3,680,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: S-300 PMU1 + 54K6E
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 20 cm(dài) + 18 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: AS72118 AS72143
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                         [masp]Modelcollect AS72118[/masp]

[giaban]1,750,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: S-300 PMU1
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 20 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: AS72118
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                         [masp]Modelcollect AS72135[/masp]

[giaban]895,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M983 Tractor Army Trailer Hemtt Tractor
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: AS72135
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục