logo

sanrong-model-diecast

                                    [masp]Sanrong 7007D[/masp]

[giaban]990,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M1296 Dragon K-32 sand color
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sanrong
Mã sản phẩm: 7007D
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay bệ phóng tên lửa, nâng hạ góc nghiêng, có thể lắp hai bộ đạn, nóc buồng lái có thể đóng mở và bánh xe không di chuyển được.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]Sanrong 7007C[/masp]

[giaban]990,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M1296 Dragon P-14
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sanrong
Mã sản phẩm: 7007C
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay bệ phóng tên lửa, nâng hạ góc nghiêng, có thể lắp hai bộ đạn, nóc buồng lái có thể đóng mở và bánh xe không di chuyển được.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]Sanrong 7007B[/masp]

[giaban]990,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M1296 Dragon P-13
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sanrong
Mã sản phẩm: 7007B
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay bệ phóng tên lửa, nâng hạ góc nghiêng, có thể lắp hai bộ đạn, nóc buồng lái có thể đóng mở và bánh xe không di chuyển được.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]Sanrong 7007A[/masp]

[giaban]990,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M1296 Dragon HHT-22
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sanrong
Mã sản phẩm: 7007A
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay bệ phóng tên lửa, nâng hạ góc nghiêng, có thể lắp hai bộ đạn, nóc buồng lái có thể đóng mở và bánh xe không di chuyển được.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]Sanrong 72309[/masp]

[giaban]768,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: British AS90 155mm self-propelled howitzer finished model
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sanrong
Mã sản phẩm: 72309
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay bệ phóng tên lửa, nâng hạ góc nghiêng, có thể lắp hai bộ đạn, nóc buồng lái có thể đóng mở và bánh xe không di chuyển được.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]Sanrong 12163B[/masp]

[giaban]735,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Soviet KV-3 heavy tank
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: Sanrong
Mã sản phẩm: 12163B
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay bệ phóng tên lửa, nâng hạ góc nghiêng, có thể lắp hai bộ đạn, nóc buồng lái có thể đóng mở và bánh xe không di chuyển được.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]Sanrong 72130A[/masp]

[giaban]1,446,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M142 Himars green camouflage
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: Sanrong
Mã sản phẩm: 72130A
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay bệ phóng tên lửa, nâng hạ góc nghiêng, có thể lắp hai bộ đạn, nóc buồng lái có thể đóng mở và bánh xe không di chuyển được.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]Sanrong 72130B[/masp]

[giaban]1,446,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M142 Himars sand camouflage
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Resin
Thương hiệu: Sanrong
Mã sản phẩm: 72130B
Mô tả: Sản phẩm có thể xoay bệ phóng tên lửa, nâng hạ góc nghiêng, có thể lắp hai bộ đạn, nóc buồng lái có thể đóng mở và bánh xe không di chuyển được.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                         [masp]Sanrong Model 70523[/masp]

[giaban]875,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Israel D9R Engineering Armored Bulldozer Teddy Bear sand
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Sanrong Model
Giới thiệu: Tháp pháo có thể xoay.
Mã sản phẩm: 70523
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                         [masp]Sanrong Model 70521[/masp]

[giaban]839,000[/giaban]

[giacu]875,000[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Israel D9R Engineering Armored Bulldozer Teddy Bear red
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Sanrong Model
Giới thiệu: Tháp pháo có thể xoay.
Mã sản phẩm: 70521
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục