logo

zeus-model-kit

                              [masp]Zeus Model ZMN88[/masp]

[giaban]195,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  PLA CSVP11 MED
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN88
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: PLA CSVP 11 MED

[/chitiet] 

                              [masp]Zeus Model ZMN87[/masp]

[giaban]210,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  PLA CSVP11-C 
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN87
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: PLA CSVP 11 C

[/chitiet] 

                              [masp]Zeus Model ZMN86[/masp]

[giaban]535,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  JGSDF Type-12 Surface-to-ship missile
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN86
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: JGSDF Type-12 Surface-to-ship missile

[/chitiet]                               [masp]Zeus Model ZMN85[/masp]

[giaban]337,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  German MBT Leopard 2A6 EX
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN85
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: German MBT Leopard 2A6 EX

[/chitiet] 


                              [masp]Zeus Model ZMN84[/masp]

[giaban]445,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  JGSDF Heavy wheeled recovery vehicle
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN84
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: JGSDF Heavy wheeled recovery vehicle

[/chitiet]                               [masp]Zeus Model ZMN83[/masp]

[giaban]337,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  German MBT Leopard 2A7
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN83
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: German MBT Leopard 2A7

[/chitiet]                               [masp]Zeus Model ZMN82[/masp]

[giaban]337,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Russian MBT T-72B1
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN82
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Russian MBT T-72B1

[/chitiet] 


                              [masp]Zeus Model ZMN81[/masp]

[giaban]375,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Russian MBT T-72B3 2016
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN81
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Russian MBT T-72B3 2016

[/chitiet] 

                              [masp]Zeus Model ZMN80[/masp]

[giaban]535,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Russian Pantsir-SM
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN80
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Russian Pantsir-SM

[/chitiet] 

                               [masp]Zeus Model ZMN79[/masp]

[giaban]375,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  German PUMA APC
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZMN79
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: German PUMA APC

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục