logo

dream-model

                                           [masp]Dream Model DM70018[/masp]

[giaban]450,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Chinese Navy FFG Type 054A (Final Type)
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Dream Model
Mã sản phẩm: DM70018
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                           [masp]Dream Model DM70014[/masp]

[giaban]425,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Bunyan M project 21631
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Dream Model
Mã sản phẩm: DM70014
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                                           [masp]Dream Model DM0032[/masp]

[giaban]650,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  22350 Frigate Waterscape Plate
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Dream Model
Mã sản phẩm: DM0032
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                           [masp]Dream Model DM70015[/masp]

[giaban]625,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Russian Navy FFG Project 22350
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Dream Model
Mã sản phẩm: DM70015
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                           [masp]Dream Model DM9032[/masp]

[giaban]1,180,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Chinese Coast Guard Type 818
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Dream Model
Mã sản phẩm: DM9032
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                                           [masp]Dream Model DM70019[/masp]

[giaban]490,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Chinese Coast Guard Type 056
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Dream Model
Mã sản phẩm: DM70019
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục