logo

academy-airplane

                               [masp]ACADEMY 12556[/masp]

[giaban]685,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  USMC F-4J VMFA-232 Red Devils
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12556
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: F4J VMFA 232
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                               [masp]ACADEMY 12539[/masp]

[giaban]625,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Ju 87 G-2 & JS-2 (Special Edition)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12539
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: Ju 87 G2 & JS2
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12517[/masp]

[giaban]1,000,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  USAAF B-29A OLD BATTLER
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12517
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: B 29A
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                             [masp]ACADEMY 12462[/masp]

[giaban]285,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Typhoon MK.IB
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12462
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: MK IB
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                            [masp]ACADEMY 12492[/masp]

[giaban]275,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  P-47D Thunderbolt Razorback
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12492
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: P 47D
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                             [masp]ACADEMY 12439[/masp]

[giaban]255,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Focke-Wulf Fw190D-9 Papagei Staffel
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12439
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: Fw190D 9
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                            [masp]ACADEMY 12513[/masp]

[giaban]510,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  P-47D & FW190A-8 Fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12513
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: P 47D Fw190A 8
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12464[/masp]

[giaban]285,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  P-51B
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12464
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: P 51B
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12468[/masp]

[giaban]285,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  P-40E
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12468
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: P 40E
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                             [masp]ACADEMY 12480[/masp]

[giaban]275,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Focke-Wulf Fw190A-6/8
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12480
Hướng dẫn: Xem tại đây
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12474[/masp]

[giaban]275,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  P-47D EILEEN
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12474
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: P 47D
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12476[/masp]

[giaban]527,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  U.S. Air Force F-15C
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12476
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: F 15C
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12442[/masp]

[giaban]248,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  MiG-21MF Fishbed J
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12442
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: MiG 21MF 
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                             [masp]ACADEMY 12446[/masp]

[giaban]197,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  SPAD XIII WWI Fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12446
Hướng dẫn: Xem tại đây
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12452[/masp]

[giaban]275,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  TBF-1
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12452
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: TBF 1
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12461[/masp]

[giaban]355,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  A-37B
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12461
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: A 37B
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12478[/masp]

[giaban]410,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  F-15E
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12478
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: F 15E
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]ACADEMY 12520[/masp]

[giaban]528,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  USMC F/A 18A+ VMFA-232 Red Devils
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12520
Hướng dẫn: Xem tại đây
Tag: FA18 F18 A VMFA 232
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                            [masp]ACADEMY 12530[/masp]

[giaban]485,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  P-47D & F-86E Gabreski
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: ACADEMY
Mã sản phẩm: 12530
Giới thiệu: Review sản phẩm

Tag: P 47D F 86E
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục