logo

t-model fm

                            [masp]T-MODEL TM-TF7381[/masp]

[giaban]995,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  M1A2 Sep Tusk I
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: T-MODEL
Mã sản phẩm: TM-TF7381
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                             [masp]T-MODEL TM-TF7405[/masp]

[giaban]995,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  M-ATV MRAP Mine anti-Ambush Vehicle Camouflage(Xe chống mìn)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 8,9x3,17 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: T-MODEL
Mã sản phẩm: TM-TF7405
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: M ATV T model xe chống mìn chống phục kích

[/chitiet] 

                             [masp]T-MODEL TM-TF7212[/masp]

[giaban]735,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  M1114 NATO Camouflage (Open door)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 6,5 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: T-MODEL
Mã sản phẩm: TM-TF7212
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Hummer armored vehicle HMMWV Up-armored T model 

[/chitiet] 
                            [masp]T-MODEL TM-TF7211[/masp]

[giaban]735,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  US M1114 NATO Camouflage 
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 6,5 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: T-MODEL
Mã sản phẩm: TM-TF7211
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Hummer armored vehicle HMMWV Up-armored T model 

[/chitiet] 
                           [masp]T-MODEL TM-TF7218[/masp]

[giaban]735,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  M1114 FRAG5 Mixed Camouflage Sand/Tricolor
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 6,5 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: T-MODEL
Mã sản phẩm: TM-TF7218
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Hummer armored vehicle HMMWV Up-armored T model 

[/chitiet]                            [masp]T-MODEL TM-TF7217[/masp]

[giaban]735,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  M1114 FRAG5 NATO Camouflage
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 6,5 cm(dài)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: T-MODEL
Mã sản phẩm: TM-TF7217
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Hummer armored vehicle HMMWV Up-armored T model

[/chitiet] 
Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục