logo

cold-war-kit

                                    [masp]Planet Turbine PT720004[/masp]

[giaban]850,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Soviet 2P19 Tracked SCUD-B 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Planet Turbine
Mã sản phẩm: Planet Turbine PT720004
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]YG Model YM3001[/masp]

[giaban]2,095,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy Type.1134B cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 24,75x2,75 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM3001
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]YG Model YM1005[/masp]

[giaban]690,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian navy 1124 Grisha class small anti submarine ship
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM1005
Mô tả: PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]YG Model YM4002[/masp]

[giaban]475,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Soviet navy Type 658M(H-2) SSBN
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa in 3D
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM4002
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]YG Model YM3003[/masp]

[giaban]2,095,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Soviet navy Large ASW ship Type.1134A
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM3003
Mô tả: Set PE, 3D printed parts
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]YG Model YM2008[/masp]

[giaban]1,950,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Soviet navy CG.Type.58 
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Yuegao Model
Mã sản phẩm: YG Model YM2008
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục