logo

vietnamwar-diecast

                                      [masp]Panzerkampf 12211PA[/masp]

[giaban]864,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M42 Duster-Vietnam war-"How Heavy is Dead"
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 11 cm(dài)
Thương hiệu: Panzerkampf
Mã sản phẩm: 12211PA
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]Panzerkampf 12211PH[/masp]

[giaban]864,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M42 Duster-Vietnam war-II Field Force, 5th Battalion, 2nd Field Artillery Regiment
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 11 cm(dài)
Thương hiệu: Panzerkampf
Mã sản phẩm: 12211PH
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                     [masp]Panzerkampf 12211PG[/masp]

[giaban]864,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M42 Duster-Vietnam war-"IRON COFFIN"
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 11 cm(dài)
Thương hiệu: Panzerkampf
Mã sản phẩm: 12211PG
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                                                         [masp]Easymodel 35004[/masp]

[giaban]290,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M113A1/ACAV South Vietnamese Army
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Easymodel
Mã sản phẩm: 35004
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
[/chitiet]
                                                                      [masp]Easymodel 35005[/masp]

[giaban]290,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M113 ACAV Vietnam 1969
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Easymodel
Mã sản phẩm: 35005
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
[/chitiet]


                                                              [masp]Easymodel 36274[/masp]

[giaban]Hết hàng[/giaban]

[tinhtrang]Hết hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: T-34/85 Vietnamwar
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Easymodel
Mã sản phẩm: 36274
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
[/chitiet]


Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục