logo

vee-hobby

                              [masp]Vee Hobby E57021[/masp]

[giaban]1,495,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Deluxe Edition) Houston Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: E57021
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                              [masp]Vee Hobby V57021[/masp]

[giaban]810,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Standard Edition) Houston Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: V57021
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                              [masp]Vee Hobby E57020[/masp]

[giaban]1,495,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Deluxe Edition) Cleveland Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: E57020
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                              [masp]Vee Hobby V57020[/masp]

[giaban]810,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Standard Edition) Cleveland Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: V57020
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                               [masp]Vee Hobby E57015[/masp]

[giaban]1,495,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Deluxe Edition) Worcester Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: E57015
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                              [masp]Vee Hobby V57015[/masp]

[giaban]810,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Standard Edition) Worcester Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: V57015
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                              [masp]Vee Hobby E57013[/masp]

[giaban]1,325,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Deluxe Edition) Oakland Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: E57013
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                              [masp]Vee Hobby V57013[/masp]

[giaban]775,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Standard Edition) Oakland Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: V57013
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                              [masp]Vee Hobby E57012[/masp]

[giaban]1,325,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Deluxe Edition) San Diego Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: E57012
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                               [masp]Vee Hobby V57012[/masp]

[giaban]775,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Standard Edition) San Diego Cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: V57012
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                               [masp]Vee Hobby E57006[/masp]

[giaban]1,435,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: (Deluxe Edition) BB-58 Indiana 1944
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: Vee Hobby
Mã sản phẩm: E57006
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3600 VNĐ
Danh mục