logo

ancient-cannon-1-72

                        [masp]Ancient Cannon AC720013[/masp]

[giaban]335,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: T-72B3 2023 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720013
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                        [masp]Ancient Cannon AC720014[/masp]

[giaban]410,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Serbia M84AS 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720014
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                        [masp]Ancient Cannon AC720012[/masp]

[giaban]410,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: ZSU-57-2 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720012
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                        [masp]Ancient Cannon AC720011[/masp]

[giaban]410,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: T-72M2 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720011
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                        [masp]Ancient Cannon AC720010[/masp]

[giaban]445,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Tor-M2 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720010
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                        [masp]Ancient Cannon AC720009[/masp]

[giaban]370,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Zsu-23-4 Shilka 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720009
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Ancient Cannon AC720008[/masp]

[giaban]410,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: T-84BM 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720008
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                        [masp]Ancient Cannon AC720006.2[/masp]

[giaban]300,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: NSVT Machine gun for T-80BVM 2023 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720006.2
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Ancient Cannon AC720006.1[/masp]

[giaban]300,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: T-80BVM 2023 Upgrade kit 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720006.1
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Ancient Cannon AC720006[/masp]

[giaban]410,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: T-80BVM 2023 1/72
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Ancient Cannon
Mã sản phẩm: AC720006
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3600 VNĐ
Danh mục