logo

flyhawk-ship

                                    [masp]Flyhawk FH1119[/masp]

[giaban]470,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Kelly 1940
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1119
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]Flyhawk FH1119S[/masp]

[giaban]665,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Kelly 1940 Deluxe Edition
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1119S
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]Flyhawk FH1105S[/masp]

[giaban]590,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Campbeltown 1942 Deluxe Edition
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1105S
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]Flyhawk FH1126[/masp]

[giaban]880,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Hermes 1937
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1126
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]Flyhawk FH1105[/masp]

[giaban]400,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Campbeltown 1942
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1105
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                                    [masp]Flyhawk FH1103[/masp]

[giaban]470,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Legion 1941
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1103
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]Flyhawk FH1109[/masp]

[giaban]629,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Penelope 1940 
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1109
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]Flyhawk FH1110S[/masp]

[giaban]1,215,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Ajax 1939 Deluxe Edition
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1110S
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]Flyhawk FH1110[/masp]

[giaban]875,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Ajax 1939
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1110
Mô tả: Không có
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]Flyhawk FH1109S[/masp]

[giaban]845,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Penelope 1940 Deluxe Edition
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1109S
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]Flyhawk FH1106S[/masp]

[giaban]595,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: USS Ward DD-139 1941
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1106S
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                                    [masp]Flyhawk FH1103S[/masp]

[giaban]665,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Legion 1941 Deluxe Edition
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1103S
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  

                                    [masp]Flyhawk FH1127[/masp]

[giaban]735,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: HMS Aurora 1945
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1127
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                      [masp]Flyhawk FH1120[/masp]

[giaban]665,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Battle of the Atlantic: Anti-submarine warface set I
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Flyhawk
Mã sản phẩm: FH1120
Mô tả: Set PE
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục