logo

modelcollect

                             [masp]Modelcollect UA72165[/masp]

[giaban]759,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian MZKT 7930 8x8 heavy truck
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: UA72165
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                             [masp]Modelcollect UA72140[/masp]

[giaban]529,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: German WWII 38cm Assault Mortar Sturm E75
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: UA72140
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                             [masp]Modelcollect UA72118[/masp]

[giaban]479,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: German WWII 128mm Flak 40 Anti-aircraft railway gun
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: UA72118
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                             [masp]Modelcollect UA72136[/masp]

[giaban]529,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: German WWII E-75 heavy tank with 128mm Flak 40 gun
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: UA72136
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                             [masp]Modelcollect UA72094[/masp]

[giaban]390,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: German 128mm Flak40 heavy anti aircraft gun
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: UA72094
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                             [masp]Modelcollect MA72011[/masp]

[giaban]936,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian Iskander 9K720 Tactical ballistic missile
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Modelcollect
Mã sản phẩm: MA72011
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục