logo

zeus-model-kit-armor

                              [masp]Zeus Model ZM27[/masp]

[giaban]605,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Phalanx Ciws
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM27
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Phalanx Ciws

[/chitiet]  


                                [masp]Zeus Model ZM26[/masp]

[giaban]680,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Russian MBT T-72B3
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM26
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Russian MBT T 72B3

[/chitiet]                                 [masp]Zeus Model ZM25[/masp]

[giaban]715,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian MBT T-72B3 2016
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM25
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Russian MBT T 72B3 2016

[/chitiet] 


                                [masp]Zeus Model ZM24[/masp]

[giaban]715,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  K-4386 Typhoon-VDV
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM24
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: K 4386 Typhoon VDV

[/chitiet]                                 [masp]Zeus Model ZM23[/masp]

[giaban]825,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  M1070 Gun Truck
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM23
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: M 1070 Gun Truck

[/chitiet]                                 [masp]Zeus Model ZM22[/masp]

[giaban]1,050,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Taiwan Leiting 2000
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM22
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Taiwan Leiting 2000

[/chitiet] 


                                [masp]Zeus Model ZM21[/masp]

[giaban]825,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  FMTV M1083 Standard Cargo Truck
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM21
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: FMTV M1083 Standard Cargo Truck

[/chitiet] 
                                [masp]Zeus Model ZM20[/masp]

[giaban]825,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  PAC Power Supply Truck
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM20
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: PAC Power Supply Truck

[/chitiet] 
                                [masp]Zeus Model ZM19[/masp]

[giaban]825,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  GTK Boxer Skyranger
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM19
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: GTK Boxer Skyranger

[/chitiet]                                 [masp]Zeus Model ZM18[/masp]

[giaban]1,119,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  ABM-1 missile transporter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM18
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: ABM-1 missile transporter

[/chitiet] 


                                [masp]Zeus Model ZM17[/masp]

[giaban]1,050,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Russian Pantsir-SM
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM17
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Russian Pantsir SM

[/chitiet] 
                                [masp]Zeus Model ZM16[/masp]

[giaban]825,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  German MAN LKW 7t gl LARS2
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM16
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: MAN LKW 7t gl LARS2

[/chitiet] 
                                [masp]Zeus Model ZM15[/masp]

[giaban]975,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  GTK Boxer IFV Lancer
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM15
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: GTK Boxer IFV Lancer

[/chitiet]                                 [masp]Zeus Model ZM14[/masp]

[giaban]825,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  M142 Himars
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM14
Giới thiệu: Không có.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: M 142 Himars

[/chitiet] 
Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục