logo

zeus-model-diecast

                                [masp]Zeus Model ZM63D[/masp]

[giaban]1,600,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  German Rheinmetall KF41 NATO
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM63D
Giới thiệu: Không có thông tin.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                [masp]Zeus Model ZM38D[/masp]

[giaban]1,600,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Canadian LAV-III IFV
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM38D
Giới thiệu: Không có thông tin.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                                [masp]Zeus Model ZM58D[/masp]

[giaban]1,600,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Italy VBM IFV
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM58D
Giới thiệu: Không có thông tin.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                                [masp]Zeus Model ZM43D[/masp]

[giaban]1,675,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  K-63968 Typhoon K
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM43D
Giới thiệu: Sản phẩm không đi kèm lính.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                [masp]Zeus Model ZM34D[/masp]

[giaban]1,870,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: AN/TPQ-53
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM34D
Giới thiệu: Không có thông tin.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                                [masp]Zeus Model ZM56D[/masp]

[giaban]1,600,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Italy Centaur tank destroyer 120mm
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM56D
Giới thiệu: Không có thông tin.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                [masp]Zeus Model ZM32D[/masp]

[giaban]1,798,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  M1087 Tactical command center
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM32D
Giới thiệu: Không có thông tin.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                                [masp]Zeus Model ZM35D[/masp]

[giaban]1,695,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  US Buffalo MPCV
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM35D
Giới thiệu: Không có thông tin.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                 [masp]Zeus Model ZM62D[/masp]

[giaban]1,565,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Typhoon-VDV Russia - Ukraine war
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: In 3D
Thương hiệu: Zeus Model
Mã sản phẩm: ZM62D
Giới thiệu: Không có thông tin.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục