logo

riich-models-kit

                           [masp]Riich Models RT72002S[/masp]

[giaban]600,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M109A2 + M992(Taiwan)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Riich Models
Mã sản phẩm: RT72002S
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: m109a2 m992 taiwan M109a2 M992

[/chitiet]                            [masp]Riich Models RT72003[/masp]

[giaban]398,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M992A1 Field Artillery Ammunition Supply Vehicle
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Riich Models
Mã sản phẩm: RT72003
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                            [masp]Riich Models RT72002[/masp]

[giaban]429,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M109A2 Paladin 155mm self-propelled howitzer
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Riich Models
Mã sản phẩm: RT72002
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                             [masp]Riich Models RT72001[/masp]

[giaban]429,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M109A6 Paladin Self-propelled howitzer
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Riich Models
Mã sản phẩm: RT72001
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                            [masp]Riich Models RL27001[/masp]

[giaban]278,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian project 955 Borei class SSBN
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 22,5x1,78 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Riich Models
Mã sản phẩm: RL27001
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục