logo

jcwings-airplane

                      [masp]JC Wings JC-JCW-72-F16-004[/masp]

[giaban]1,469,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: F-16 ADF Fighting Falcon, 23 Gruppo, 90 year anniversary 2008, Italian Air Force
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 20x13,5 cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: JC Wings
Mã sản phẩm: JC-JCW-72-F16-004
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                      [masp]JC Wings JC-JCW-72-F104-002[/masp]

[giaban]1,740,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: F-104J Star Fighter, JASDF, 2nd Air Wing, 203rd TFS, 1979
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 23x9,5 cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: JC Wings
Mã sản phẩm: JC-JCW-72-F104-002
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]JC Wings JC-JCW-72-MG29-007[/masp]

[giaban]1,300,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: MiG-29UB Fulcrum, Polish Air Force, 22nd Tactical Aviation Basc
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 24x13 cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: JC Wings
Mã sản phẩm: JC-JCW-72-MG29-007
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                       [masp]JC Wings JC-JCW-72-SU27-007[/masp]

[giaban]2,159,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: SU-27 Flanker, Eritrean Air Force 2010
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 31x21 cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: JC Wings
Mã sản phẩm: JC-JCW-72-SU27-007
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                              [masp]JC Wings JC-JCW-72-MG29-004[/masp]

[giaban]1,300,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: MiG-29A Fulcrum Hungarian Air Force, 59th TFW, (Szentgyorgui Dezso), 70th anniversary edition, 2010
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 24x13 cm(dài x rộng)
Phân loại: Diecast
Thương hiệu: JC Wings
Mã sản phẩm: JC-JCW-72-MG29-004
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục