logo

hobbyboss

                                  [masp]Hobbyboss 83421[/masp]

[giaban]NEW[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Olympic
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 38,75 x 4,12 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 83421
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                                  [masp]Hobbyboss 82963[/masp]

[giaban]NEW[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  DF-41 ICBM
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 29,55 x 5,55 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82963
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                  [masp]Hobbyboss 82954[/masp]

[giaban]765,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  German Panzerjagerwagen Vol.1
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 59,25 x 8,25 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82954
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

             [masp]Hobbyboss 83420[/masp]

[giaban]1,075,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: RMS Titanic
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 83420
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                  [masp]Hobbyboss 82953[/masp]

[giaban]795,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Panzerjager-Triebwagen 51
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 59,25 x 8,25 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82953
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Panzerjager Triebwagen 51

[/chitiet] 


                                  [masp]Hobbyboss 82956[/masp]

[giaban]365,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  German Pz.Kpfw. 38(t) Ausf.E/F
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 6,1 x 3,4 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82956
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Pz Kpfw 38t Ausf E F

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục