logo

italeri

                          [masp]Italeri 0014[/masp]

[giaban]390,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Mil-24 Hind D/E
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 24 cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 0014
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: mil 24 D E

[/chitiet]                           [masp]Italeri 0074[/masp]

[giaban]415,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Me 410 Hornisse
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: không đề cập - cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 0074
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                           [masp]Italeri 0080[/masp]

[giaban]336,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: AH-64D Apache Longbow
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 21 cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 0080
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: ah 64d 

[/chitiet] 
                          [masp]Italeri 0095[/masp]

[giaban]317,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Bell AH-1/AB-47
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 13,7 cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 0095
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: ah 1 ab 47

[/chitiet] 
                          [masp]Italeri 1218[/masp]

[giaban]615,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  MH-47 E SOA Chinook
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 22 cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 1218
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: mh 47 e 

[/chitiet]                           [masp]Italeri 1247[/masp]

[giaban]Hết hàng[/giaban]

[tinhtrang]Hết hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  UH-1D Slick
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 14 cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 1247
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: uh 1d

[/chitiet]                            [masp]Italeri 1310[/masp]

[giaban]1,106,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  AC-130H Spectre
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 41,3 cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 1310
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: ac 130h

[/chitiet] 


                           [masp]Italeri 1360[/masp]

[giaban]959,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Cant Z.506 Airone
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 26,8 cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 1360
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: cant z 506 

[/chitiet]                            [masp]Italeri 1376[/masp]

[giaban]538,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  A-10 A/C Thunderbolt II - Gulf war 25th anniversary
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 22,6 cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 1376
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                           [masp]Italeri 1381[/masp]

[giaban]425,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Mirage 2000C - Gulf war 25th anniversary
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 19,9 cm(dài)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 1381
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                           [masp]Italeri 1422[/masp]

[giaban]770,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Topgun F-14A vs. A-4F
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 26,52x16,97 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 1422
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: F 14 vs a4f f14

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục