logo

tamiya

                      [masp]Tamiya 31804[/masp]

[giaban]605,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: U.S.Navy CA-35 Indianapolis
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 31804
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 77502[/masp]

[giaban]370,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: British Battleship Rodney
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 77502
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 31616[/masp]

[giaban]700,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: BB-61 Iowa
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 31616
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                      [masp]Tamiya 31908[/masp]

[giaban]275,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: German Z-class destroyer Z37-39
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 31908
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 31614[/masp]

[giaban]720,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: BB-62 New Jersey
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 38,65x4,7 cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 31614
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 77504[/masp]

[giaban]375,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: British Battleship Nelson
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 30,8 cm(dài)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 77504
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 77525[/masp]

[giaban]429,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: British Battleship King George V
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 77525
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 31902[/masp]

[giaban]275,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: DD-445 Fletcher
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 31902
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 77520[/masp]

[giaban]390,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: German Battlecruiser Gneisenau
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 77520
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 77514[/masp]

[giaban]440,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: U.S.Aircraft carrier Enterprise
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 35 cm(dài)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 77514
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 31907[/masp]

[giaban]285,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: DD-797 Cushing
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 31907
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 31711[/masp]

[giaban]500,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: U.S.Escort carrier CVE-9 Bogue
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 31711
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                       [masp]Tamiya 31613[/masp]

[giaban]720,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: BB-63 Missouri
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 38,65x4,7 cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Tamiya
Mã sản phẩm: 31613
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục