logo

gwh-airplane

                                [masp]GWH S7201[/masp]

[giaban]840,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: F-15E D-Day 75th Anniversary Commemorative Livery
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: S7201
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 




                                [masp]GWH S7202[/masp]

[giaban]1,080,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: F-14A VF-41 Black Aces(Limited Edition)
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: S7202
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 





                                [masp]GWH L7210[/masp]

[giaban]1,140,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Su-35S Flanker E
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: L7210
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 











                                [masp]GWH L7209[/masp]

[giaban]880,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: F-15E Strike Eagle
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: L7209
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 







                                [masp]GWH L7208[/masp]

[giaban]1,140,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: F-14B Bombcat
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: L7208
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 












                                [masp]GWH L7206[/masp]

[giaban]1,100,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: F-14A Tomcat
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: L7206
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 




                                [masp]GWH L7203[/masp]

[giaban]1,100,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: F-14D Tomcat
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: L7203
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 




                               [masp]GWH L7205[/masp]

[giaban]840,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: F-15C MSIP II Eagle Fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: L7205
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 



                               [masp]GWH L7202[/masp]

[giaban]810,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: IAF F-15I
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: L7202
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 



                               [masp]GWH L7201[/masp]

[giaban]810,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: US Air Force F-15E
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Thương hiệu: GWH
Mã sản phẩm: L7201
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 




Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3600 VNĐ
Danh mục