logo

artisan-armor

                                          [masp]Artisan AR59[/masp]

[giaban]1,312,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:   T-62 MBT Russian special military operations in Russian-Ukrainian war
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa + Hợp kim
Thương hiệu: Artisan
Mã sản phẩm: AR59
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                           [masp]Artisan AR58[/masp]

[giaban]1,312,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:   Soviet IS-7 heavy tank snow-coated mettal barrel
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Artisan
Mã sản phẩm: AR58
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                                          [masp]Artisan AR57[/masp]

[giaban]1,312,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:   Ukrainian T-72AV MBT
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa + Hợp kim
Thương hiệu: Artisan
Mã sản phẩm: AR57
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                           [masp]Artisan AR56[/masp]

[giaban]1,312,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:   ZTQ-15 light tank three camouflage
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa + Hợp kim
Thương hiệu: Artisan
Mã sản phẩm: AR56
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                                          [masp]Artisan AR55[/masp]

[giaban]1,120,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:   Russian Tos-1 Spitfire tank
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa + Hợp kim
Thương hiệu: Artisan
Mã sản phẩm: AR55
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                          [masp]Artisan AR54[/masp]

[giaban]1,312,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:   Russian Black Hawk MBT
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa + Hợp kim
Thương hiệu: Artisan
Mã sản phẩm: AR54
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                         [masp]Artisan AR53[/masp]

[giaban]1,128,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:   BTR-80A No. V - Phương tiện tham gia trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa + Hợp kim
Thương hiệu: Artisan
Mã sản phẩm: AR53
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục