logo

zvezda-ship

                       [masp]Zvezda 9014[/masp]

[giaban]743,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Varyag cruiser
Tỉ lệ: 1:350
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9014
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Zvezda 9041[/masp]

[giaban]878,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Shchuka (SHCH) class Soviet submarine
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9041
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Zvezda 9045[/masp]

[giaban]2,009,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Kruzenshtern Russian four-masted barque
Tỉ lệ: 1:200
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9045
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]   
                       [masp]Zvezda 9011[/masp]

[giaban]1,207,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Brigantine
Tỉ lệ: 1:100
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9011
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Zvezda 9017[/masp]

[giaban]736,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Petr Velikiy Russian nuclear powered missile cruiser
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9017
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]   


                       [masp]Zvezda 9059[/masp]

[giaban]611,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: RMS Titanic
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9059
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Zvezda 9044[/masp]

[giaban]1,770,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Arktika Russian nuclear-powered icebreaker project 22220
Tỉ lệ: 1:350
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9044
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Zvezda 9034[/masp]

[giaban]1,076,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Acheron French Frigate
Tỉ lệ: 1:200
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9034
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Zvezda 9043[/masp]

[giaban]640,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Diether Von Roeder
Tỉ lệ: 1:350
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9043
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]   


                       [masp]Zvezda 9058[/masp]

[giaban]757,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Vladimir Monomakh Borey - class Russian nuclear ballistic submarine
Tỉ lệ: 1:350
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 9058
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]   Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục