logo

zvezda-airplane

                           [masp]Zvezda 7034[/masp]

[giaban]661,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Beriev Be-200ES Russian Multi-role amphibious aircraft
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7034
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                            [masp]Zvezda 7013[/masp]

[giaban]768,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: IL-62M Civil Airliner
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7013
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                            [masp]Zvezda 7043[/masp]

[giaban]554,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Airbus A321neo
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7043
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                         [masp]Zvezda 7301[/masp]

[giaban]345,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Yak-3 Soviet Fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7301
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                          [masp]Zvezda 7317[/masp]

[giaban]380,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: MiG-15 Fagot Soviet Fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7317
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                         [masp]Zvezda 7204[/masp]

[giaban]275,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: MiG-3 Soviet Fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7204
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                        [masp]Zvezda 7271[/masp]

[giaban]265,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: I-4 (ANT-5) Soviet Fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7271
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                          [masp]Zvezda 7215[/masp]

[giaban]545,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Su-47 Berkut Supermaneuverable 50th gen fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7215
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                           [masp]Zvezda 7315[/masp]

[giaban]635,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Mi-24P HIND Soviet Attack Helicopter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7315
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                          [masp]Zvezda 7309[/masp]

[giaban]740,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: MiG-29 SMT Russian Fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7309
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                            [masp]Zvezda 7012[/masp]

[giaban]875,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Boeing 777-300 ER Civil Airliner
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7012
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                            [masp]Zvezda 7325[/masp]

[giaban]1,489,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: C-130J American Heavy Transport Plane
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7325
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                             [masp]Zvezda 7032[/masp]

[giaban]668,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Boeing 757-200 Civil Airliner
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7032
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                             [masp]Zvezda 7041[/masp]

[giaban]668,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Boeing 757-300 Civil Airliner
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: 37,8 cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7041
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                            [masp]Zvezda 7278[/masp]

[giaban]650,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: MiG-29 (9-13) Russian Fighter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7278
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                             [masp]Zvezda 7010[/masp]

[giaban]829,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Boeing 747-8 Civil Airliner
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: 53 cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7010
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                             [masp]Zvezda 7019[/masp]

[giaban]661,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Boeing 737-800 Civil Airliner
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: 27,4 cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7019
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                              [masp]Zvezda 7021[/masp]

[giaban]668,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Boeing 787-9 "Dreamliner" Civil Airliner
Tỉ lệ: 1:144
Kích thước: Không đề cập - cm(dài)
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7021
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                           [masp]Zvezda 7293[/masp]

[giaban]633,000[/giaban]

[giacu]650,000[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Mi-24V/VP HIND-E Soviet Attack Helicopter
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 29,8 cm(dài)
Phân loại: Kit
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Zvezda
Mã sản phẩm: 7293
Hướng dẫn:
- Bản hướng dẫn lắp ráp: Xem tại đây 
Mô tả: Việc sản xuất trực thăng chiến đấu Mi-24V bắt đầu từ năm 1976. Phiên bản này được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng hoàn toàn mới Shturm-V với hệ thống dẫn đường Raduga-Sh, có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao nhất - hơn 92%. Nói cách khác, 9 hoặc thậm chí 10 trong số 10 tên lửa được phóng đi đã bắn trúng mục tiêu được thiết kế của chúng. Mi-24V vượt trội đối thủ của Mỹ, AH-1S Super Cobra về hiệu quả chiến đấu. Từ năm 1976 đến 1986, khoảng hàng nghìn chiếc Mi-24V đã được sản xuất tại Liên Xô. Những chiếc trực thăng này đã hoạt động trong cuộc xung đột Afghanistan với tư cách là một bộ phận của Quân đội Liên Xô. Nhiều người trong số họ đã được xuất khẩu sang một số quốc gia liên minh với Liên Xô. Ngày nay, Mi-24V vẫn là trụ cột của Hàng không Quân đội Nga.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục