logo

Finished model

                        [masp]Dragon 63254[/masp]

[giaban]1,025,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: 10.5cm Stuh.42 Ausf.G
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Dragon Armor 
Mã sản phẩm: 63254
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                        [masp]Dragon 63257[/masp]

[giaban]990,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Stug.III Ausf.A
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Dragon Armor 
Mã sản phẩm: 63257
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                        [masp]Dragon 63256[/masp]

[giaban]990,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Stug.III Ausf.E 
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: Dragon Armor 
Mã sản phẩm: 63256
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  


                        [masp]88 Modle 04[/masp]

[giaban]1,325,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian BMP3 Armored Infantry Fighting vehicle active defense system
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: 88 Modle
Mã sản phẩm: 88modle04
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
                        [masp]88 Modle 03[/masp]

[giaban]1,565,000[/giaban]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Israel Merkava 4M tank Trophy defense protective
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài)
Thương hiệu: 88 Modle
Mã sản phẩm: 88modle03
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]  
Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục