logo

hobbyboss ship

                                  [masp]Hobbyboss 83421[/masp]

[giaban]NEW[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Olympic
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 38,75 x 4,12 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 83421
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

             [masp]Hobbyboss 83420[/masp]

[giaban]1,075,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: RMS Titanic
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: Đang cập nhật - cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 83420
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                         [masp]Hobbyboss 83401[/masp]

[giaban]220,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: USS Arizona BB-39 1941
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 26,42x4,6 cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 83401
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
[/chitiet]
                                         [masp]Hobbyboss 87009[/masp]

[giaban]175,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: DKM U-boat Type VII C
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 10,69x0,94 cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 87009
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
[/chitiet]                                         [masp]Hobbyboss 83403[/masp]

[giaban]835,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: USS Essex LHD-2
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 36,82x8,95 cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 83403
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
[/chitiet]                                         [masp]Hobbyboss 87015[/masp]

[giaban]175,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: USS San Francisco SSN-711
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 15,77x1,6x3,46 cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 87015
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
[/chitiet]
                                         [masp]Hobbyboss 87005[/masp]

[giaban]175,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian Navy Akula class attack submarine
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 16,41x1,95 cm(dài x rộng)
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 87005
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
[/chitiet]


Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục