logo

italeri armor


        [masp]Italeri 7515[/masp]

[giaban]410,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: T-34/85
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 11,8 cm(dài)
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 7515
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]         [masp]Italeri 7516[/masp]

[giaban]410,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Sd.Kfz. 251/1 Ausf. C 
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 8,5 cm(dài)
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 7516
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]         [masp]Italeri 7075[/masp]

[giaban]420,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M60A1
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 13,1 cm(dài)
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 7075
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]         [masp]Italeri 7066[/masp]

[giaban]340,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M163 Vulcan
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 6,7 cm(dài)
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 7066
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

        [masp]Italeri 7067[/masp]

[giaban]340,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Sd.Kfz. 251/16 Flammpanzerwagen
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 8,1 cm(dài)
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 7067
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
        [masp]Italeri 7513[/masp]

[giaban]420,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M7 Priest/Kangaroo
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 8,3 cm(dài)
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 7513
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]         [masp]Italeri 7012[/masp]

[giaban]325,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Sd.Kfz. 184 Panzerjager Elefant
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 11,7 cm(dài)
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 7012
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]         [masp]Italeri 7510[/masp]

[giaban]435,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: M3 75mm Gun motor carriage
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 8,6 cm(dài)
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 7510
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]         [masp]Italeri 7514[/masp]

[giaban]410,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Sd.Kfz. 161 Pz.Kpfw. IV Ausf. F1/F2
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 9,8 cm(dài)
Thương hiệu: Italeri
Mã sản phẩm: 7514
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3600 VNĐ
Danh mục