logo

sextant

                                          [masp]Sextant RP1035[/masp]

[giaban]1,659,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: French Soma S35 medium tank No.35 & No.43 4th Cuirassier Regiment
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sextant
Mã sản phẩm: RP1035
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                          [masp]Sextant CP0064[/masp]

[giaban]675,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: German Panzer I B tank 5th Armored Division 1939 Polish No.33
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sextant
Mã sản phẩm: CP0064
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                                          [masp]Sextant RP1034[/masp]

[giaban]1,000,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: S35 Yugoslavia
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sextant
Mã sản phẩm: RP1034
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                          [masp]Sextant PP0009[/masp]

[giaban]1,239,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Chinese Type 86A IFV Three color no.332
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sextant
Mã sản phẩm: PP0009
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                                          [masp]Sextant CP3012[/masp]

[giaban]789,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Iraq BMP-1 IFV Sand color
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sextant
Mã sản phẩm: CP3012
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                                          [masp]Sextant PP0060[/masp]

[giaban]1,560,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: BMP-1P Black Jack No.823 Afghanistan war
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sextant
Mã sản phẩm: PP0060
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 


                                          [masp]Sextant PP0059[/masp]

[giaban]1,560,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: Russian BMP-2 IFV No.723 Chechnya war
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: Không đề cập - cm(dài x rộng x cao)
Phân loại: Diecast
Chất liệu: Nhựa
Thương hiệu: Sextant
Mã sản phẩm: PP0059
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3600 VNĐ
Danh mục