logo

trumpeter ship

                                 [masp]Trumpeter 06749[/masp]

[giaban]700,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  USS Iowa BB-61
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 38,65x4,75 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 06749
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                 [masp]Trumpeter 06745[/masp]

[giaban]1,000,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  HMS York
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 25,04 x 2,5 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 06745
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: HMS York

[/chitiet] 

                                 [masp]Trumpeter 06748[/masp]

[giaban]700,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  USS Missouri BB-63
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 38,65 x 4,75 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 06748
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: BB 63

[/chitiet] 


                                 [masp]Trumpeter 06747[/masp]

[giaban]625,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Russian Destroyer Taszkient 1942  
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 19,96 x 1,96 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 06747
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Taszkient 1942

[/chitiet] 

                                 [masp]Trumpeter 06742[/masp]

[giaban]800,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  HMS Colombo   
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 19,6 x 1,89 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 06742
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Colombo

[/chitiet] 

                                [masp]Trumpeter 06702[/masp]

[giaban]1,014,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Belfast 1959 
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: 28,1 x 4,37 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 06702
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Belfast 1959

[/chitiet] 

                                [masp]Trumpeter 65704[/masp]

[giaban]840,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  USS North Carolina BB-55 DING class version
Tỉ lệ: 1:700
Kích thước: không đề cập - cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 65704
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: BB 55

[/chitiet] 


Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục