logo

hobbyboss armor

                                  [masp]Hobbyboss 82963[/masp]

[giaban]NEW[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  DF-41 ICBM
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 29,55 x 5,55 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82963
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 
                                  [masp]Hobbyboss 82954[/masp]

[giaban]765,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  German Panzerjagerwagen Vol.1
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 59,25 x 8,25 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82954
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet] 

                                  [masp]Hobbyboss 82953[/masp]

[giaban]795,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Panzerjager-Triebwagen 51
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 59,25 x 8,25 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82953
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Panzerjager Triebwagen 51

[/chitiet] 


                                  [masp]Hobbyboss 82956[/masp]

[giaban]365,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  German Pz.Kpfw. 38(t) Ausf.E/F
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 6,1 x 3,4 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82956
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Pz Kpfw 38t Ausf E F

[/chitiet]                                  [masp]Hobbyboss 82940[/masp]

[giaban]845,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Russian 9A52-2 Smerch-M MLR of RSZO 9K58 Smerch MRLS 
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 18,36 x 4,34 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82940
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: 9A52 2 smerch

[/chitiet]                                   [masp]Hobbyboss 82935[/masp]

[giaban]825,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Russian 9K79 Tochka (SS-21 Scarab) IRBM
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 18,36 x 4,43 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82935
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: 9K79 Tochka SS 21 scarab

[/chitiet] 

                                 [masp]Hobbyboss 82952[/masp]

[giaban]2,595,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm: 15U175 TEL of RS-12M1 Topol-M ICBM complex 
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 31,05 x 5,65 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Hobbyboss
Mã sản phẩm: 82952
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).
Tag: Topol M 

[/chitiet] 

Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục