logo

trumpeter armor

                                [masp]Trumpeter 07413[/masp]

[giaban]NEW[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  US M1240 M-ATV MRAP 
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 8,64 x 3,5 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 07413
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]                                [masp]Trumpeter 07193[/masp]

[giaban]NEW[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Leopard 2A6M CAN MBT
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 13,5 x 5,0 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 07193
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]
                                [masp]Trumpeter 07403[/masp]

[giaban]NEW[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Sd.Kfz.8 Schwerer Zugkraftwagen 12t
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 10,8 x 3,2 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 07403
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]


                                [masp]Trumpeter 07444[/masp]

[giaban]NEW[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  USAF XM706E2
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 7,3 x 3,0 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 07444
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]


                                [masp]Trumpeter 07192[/masp]

[giaban]445,000[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]

Tên sản phẩm:  Leopard 2A6EX MBT
Tỉ lệ: 1:72
Kích thước: 13,5 x 5,0 cm(dài x rộng)
Phân loại: Kit
Thương hiệu: Trumpeter
Mã sản phẩm: 07192
Giới thiệu: không đề cập.
Giá trên bao gồm: Chi phí vận chuyển quốc tế, phí dịch vụ và phí vận chuyển nội địa TQ(Chưa tính chi phí ship hàng đến tay người mua).

[/chitiet]

Mô hình 1:72
Mô hình 1:72
TỈ GIÁ QUY ĐỔI: 1¥ = 3590 VNĐ
Danh mục